21. 11. 2022

Umělé kluziště na Náměstí.

Od 26. listopadu se můžete těšit na Adventní náměstí spolu s umělým kluzištěm. Využívat jej můžete každý den od 10:00 do 20:00. Kluziště Vám bude k dispozici do 15. ledna 2023. Uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat provozní řád.

PROVOZNÍ ŘÁD UMĚLÉHO KLUZIŠTĚ

Provozní doba kluziště každý den 10:00 – 20:00

Návštěvník je povinen:

1.  Dbát své bezpečnosti a ostatních bruslařů.

2.  Respektovat maximální počet 20 osob na ploše.

3.  Bruslaři mladší 10 let musí být pod dozorem odpovědné osoby starší 18 let. Malým bruslařům doporučujeme použití přilby a rukavic.

4.  Řídit se pokyny obsluhy kluziště.

5.  Dbát na bezpečnost svých věcí. 

6.  Případné zranění neprodleně ohlásit obsluze kluziště. 

7.  Nahlásit případná poškození plochy obsluze kluziště.

Návštěvníkům je zakázáno:

1.  Vstup na ledovou plochu bez bruslí! (Vztahuje se i na doprovod dětí)

2.  Je zakázána hra s hokejovým pukem. V předem vymezených časech je možno hrát s hokejkou a tenisovým nebo florbalovým míčkem.

3.  Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů.

4.  Vstup na plochu s jídlem, pitím nebo nebezpečnými předměty.

5.  Kouřit na ploše a v jejím okolí.

6.  Jakkoli ničit kluziště a jeho zázemí.

Upozornění: Vstup návštěvníků je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za zranění a ztrátu odložených věcí.

Kontakt na obsluhu a provozovatele kluziště – Sportoviště VM, p.o.

Karel Vidlák – 724 048 215

Michal Hořínek – 724 006 983